ul. Olszewskiego 21, 51-642 Wrocław
713 483 084

Zapraszamy na badania lotnicze okresowe do APTL, CPL, ATCL
i klasy 2 oraz wstępne i okresowe PPL, SPL, BPL, LAPI, CC i na świadectwo kwalifikacji.

Rejestracja: tel. 71 348 10 12, 780 726 030

Przygotowanie do badania lotniczo-lekarskiego i i wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport;

- licencja lotnicza, jeśli wydano;

- ostatnie orzeczenie lotniczo-lekarskie przy badaniach okresowych/okolicznościowych;

- kopia dokumentacji medycznej (jeżeli badany jest pod okresową opieką lekarza/ specjalisty/poradni/ był pacjentem szpitala),

- okulary korekcyjne i/lub soczewki kontaktowe w przypadku ich używania

- zgłoszenie się na badania na czczo (bez posiłku przez 12 godzin, można pić wodę mineralną, słabą herbatę czy kawę bez dodatków) ze względu na badania laboratoryjne.; w przypadku posiadania własnych, aktualnych badań obejmujących morfologię krwi obwodowej, poziom glukozy, lipidogram (krew) oraz badanie ogólne moczu (nie starszych niż 1 miesiąc) można dostarczyć ich wynik, wówczas przyjazd na czczo nie jest wymagany.

Z zasady do badań lotniczo-lekarskich przystąpić należy w optymalnej formie psychofizycznej, bez poczucia choroby, po wyspaniu się.

Badania rozpoczynają się od rejestracji w przychodni, zgodnie z ustalonym uprzednio terminem (tel. rejestracji: 780726030).

Rejestracja u sekretarza badań lotniczo-lekarskich po pobraniu stosownych druków na parterze przychodni (wydanie i wypełnienie karty badań lotniczo-lekarskich na miejscu), druki można pobrać ze strony internetowej i wstępnie wypełnić w domu, a w toku badań ustalić z orzecznikiem ew. szczegóły dotyczące wątpliwości jeśli nie uczyniono tego przy rejestracji telefonicznej;

Wydanie orzeczenia lekarskiego następuje standardowo  w dniu przeprowadzenia badań. W sytuacji koniecznego uzupełnienia wyników dla zakończenia badań lotniczo - lekarskich orzeczenie przesyłane jest pocztą.


Dostęność badań wymaganych na potrzeby badań lotniczo-lekarskich

w „ Przychodni na Biskupinie”

- badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu, morfologia, glukoza, profil

lipidowy) w laboratorium DIAGNOSTYKI z punktem pobrań na terenie przychodni;

w sytuacjach szczególnych możliwe zlecenie uzupełniających badań z oferty tej sieci

- ekg;

- audiogram;

- tympanometria;

- spirometria;

- badanie okulistyczne,

- badanie laryngologiczne;

- badanie neurologiczne;

- badanie internistyczne;

- badanie psychologiczne;

- badanie kardiologiczne z usg serca;

- badanie ortopedyczne;

- usg jamy brzusznej,

- rtg klatki piersiowej;


Zakres badań wymaganych dla klasy 1, 3 (Kontroler Ruchu Lotniczego) -

wznowienie/przedłużenie;

- badanie laboratoryjne (badanie ogólne moczu, morfologia, glukoza,

profil lipidowy, ew.dodatkowe w razie konieczności)

- badanie okulistyczne;

- badanie laryngologiczne;

- ocena stanu neurologicznego,

- ekg, spirometria i audiogram wg wymogów dla specjalności i wieku oraz ew.

wskazań klinicznych;

* próba wysiłkowa – wg wymogów przepisów ( po 65 r. życia,)

po wcześniejszym ustaleniu z kardiologiem przychodni możliwość zaplanowania na

cykloergometrze rowerowym na miejscu), może być aktualna wykonana

ambulatoryjnie maks. do 6 mies. wstecz

* badanie psychologiczne (ze wskazań lekarza orzecznika - młodociani, leczenie

specj. PZP w przeszłości,),

* badanie ortopedyczne (ze wskazań lekarza orzecznika w sytuacjach szczególnych)


Zakres badań wstępnych i okresowych wymaganych dla klasy 2, Personelu

Pokładowego, Dyspozytora Lotniczego, LAPL, do Świadectwa Kwalifikacji

- badanie laboratoryjne (badanie ogólne moczu, morfologia, glukoza, profil lipidowy);

- badanie okulistyczne;

- badanie laryngologiczne;

- ocena neurologiczna,

- ekg, spirometria i audiogram wg wymogów dla specjalności i wieku oraz ew.

wskazań klinicznych

* próba wysiłkowa – wg wymogów przepisów ( po 65 r. życia,)

po wcześniejszym ustaleniu z kardiologiem przychodni możliwość zaplanowania na

cykloergometrze rowerowym na miejscu), może być aktualna wykonana

ambulatoryjnie maks. do 6 mies. wstecz

* badanie psychologiczne (ze wskazań lekarza orzecznika - młodociani, leczenie

specj. PZP w przeszłości,),

* badanie ortopedyczne (ze wskazań lekarza orzecznika w sytuacjach szczególnych)

CENNIK BADAŃ LOTNICZO – LEKARSKICH od 01.11.2023 r.

Klasa 1. – badanie okresowe / okolicznościowe 800 zł

Klasa 3. – badanie okresowe / okolicznościowe 600 zł

Klasa 2. - badanie wstępne 600 zł

Klasa 2. - badanie okresowe / okolicznościowe 500 zł

LAPL – wstępne 550 zł

LAPL – okresowe / okolicznościowe 500 zł

Świadectwo kwalifikacji – wstępne 550 zł

Świadectwo kwalifikacji – okresowe / okolicznościowe 500 zł

Raport Medyczny – wstępne 600 zł

Raport Medyczny - okresowe / okolicznościowe 500 zł
Badanie psychologiczne - 100 zł

Dodatkowy druk orzeczenia lotniczego 100 zł

Licencje obce / transfery 150 zł

Badanie wrażliwości na kontrast i olśnienie,

ocena widzenia zmierzchowego- 150 zł