ul. Olszewskiego 21, 51-642 Wrocław
713 483 084

Dofinansowanie

nowa baner

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Przychodnią na Biskupinie oraz Wojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską Aeroklubu

Polskiego realizują projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 2

Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 e-usługi publiczne – Poddziałanie e-usługi publiczne – konkursy horyzontalne) pn: „Rozbudowa

istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów” (nr

umowy RPDS.02.01.01-02-0068/17).

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.

Moduł elektronicznego obiegu dokumentów będzie stanowił dopełnienie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury do świadczenia usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

W wyniku projektu uruchomione zostaną elektroniczne usługi publiczne takie jak: e-rejestracja, e-dokumentacja, e-ankieta, e-powiadomienia, e-kolejka, e-porada, prowadzące do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.

Wartość projektu: 2 558 708,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 174 901,79 PLN


Beneficjent: PRZYCHODNIA NA BISKUPINIE SP. Z O O

Tytuł projektu: Platforma e-usług Przychodni na Biskupinie


nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0004/16-00

Wartośc projektu: 325790,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 264804,58 PLN

Opis projektu: 

Projekt ma za zadanie zapewnienie mieszkańcom Wrocławia, a zwłaszcza osiedli Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów medycznych oraz umożliwiającego dostęp do informacji o stanie zdrowia (e-dokumentacja), wynikach badań (e-badanie), czasie oczekiwania (e-kolejka), możliwość elektronicznej rejestracji (e-rejestracja), przypomnienia o wizycie (e-powiadomienia), sporządzenie wywiadu lekarskiego (e-wywiad/e-ankieta), złożenia deklaracji POZ (e-deklaracja), monitorowanie  stanu zdrowia (e-dzienniczek), dostęp do pełnej dokumentacji medycznej (e-archiwum).


Cel projektu: 

Celem projektu jest dostarczenie pacjentom oraz partnerom przychodni „Na Biskupinie” wysokiej jakości e-usług publicznych takich jak możliwość

zarejestrowania się do lekarza drogą elektroniczną (e-rejestracja), otrzymanie informacji o zbliżającym się terminie wizyty (e-powiadomienia), możliwość

wysłania do innej placówki opieki zdrowotnej lub odebrania z innej placówki wyników zleconych badań laboratoryjnych i diagnostycznych tj.: USG, RTG, EKG, TK (e-badanie), możliwość śledzenia swojego stanu zdrowia na podstawie danych zgromadzonych w elektronicznych rekordach medycznych (e-dokumentacja – ERP) z możliwością pobrania elektronicznej dokumentacji medycznej – zewnętrznej, możliwość zamówienia i odebrania elektronicznej dokumentacji medycznej – wewnętrznej np. pełnej historii choroby ( e-archiwum), możliwość śledzenia swojego statusu na liście oczekujących (e-kolejka), możliwość wybrania lekarza rodzinnego (e-deklaracja), możliwość sporządzenia wywiadu lekarskiego (e-wywiad).Szanowni Państwo,


W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „E-usługi na Biskupinie” dofinansowanego w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne, poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Przychodnia na Biskupinie spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu.

W załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe oraz specyfikację techniczną. O odpowiedź prosimy do dnia 27 lutego 2018  do godziny 15:00.


Z poważaniem

Mirosław Jagiełło


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 SIWZ

Tablica-120x80cm

Komunikat z dnia 12 maja 2017

W związku z pojawieniem się omyłek pisarskich w zapytaniu ofertowym oraz SIWZ dotyczących m.in. braku niektórych kodów CPV oraz czasu wymaganej gwarancji w zamówieniu  na dostawę oprogramowania o sprzętu IT dla  projektu „Teleradiologia na Biskupinie” informuję o zmianie terminu składania ofert. Termin składania ofert zostaje ustalony na  dzień 19 maja do godziny 23:59. Równoczesnie poniżej opublikowane zostają poprawione wersje zapytania ofertowego oraz specyfikacji technicznej.


Z poważaniem

Mirosław Jagiełło

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja techniczna

zapytanie-ofertowe-UE_poprawa_12_05_2017-1

protokol_wyboru_ofert_nowy-1

Szanowni Państwo,


W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Teleradiologia na Biskupinie” dofinansowanego w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne, poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Przychodnia na Biskupinie spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu.

W załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe oraz specyfikację techniczną. O odpowiedź prosimy do dnia 18 maja do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe UE

Specyfikacja-techniczna


tablica2